U subotu, 27.10.2018. godine, u Gradskoj areni Zenica održana je promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Zenici.
Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici promovirao je 67 svršenika I ciklusa i 12 svršenika II ciklusa, od toga na Odsjeku za islamsku vjeronauku 18 diplomanata i 8 magistara, na na Odsjeku za socijalnu pedagogiju 12 diplomanata i 4 magistra, na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje 32 diplomanta te na Odsjeku za arapski jezik i književnost 5 diplomanata.
Student Eniz Patković, svršenik Odsjeka za islamsku vjeronauku Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, dobio je priznanje Povelju rektora kao najbolji student Univerziteta u Zenici sa ostvarenom prosječnom ocjenom 9,78 u toku studija.

Arhive

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info@ipf.unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet