Na inicijativu Asocijacije studenata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, a u saradnji sa Teološkim fakultetom Univerziteta u Istanbulu, Fakultet je organizirao studentsku ekskurziju u Istanbul od 15. do 22. jula 2018. godine.

Asocijacije studenata je kao nagradu za uspjeh u toku studija izabrala 50 studenata dodiplomskog studija sa svih odsjeka na Fakultetu, a u kontekstu pripreme za organizirani pristup razmjeni studenata između ova dva fakulteta.

Studenti su se upoznali sa znaenitostima Istanbula i Burse.

Domaćin, Teološki fakultet Univerziteta u Istanbulu osigurao je preko Univerziteta u Istanbulu smještaj s doručkom u jednom od studentskih domova u prelijepom naselju Bahçelievler u Istanbulu. U ime domaćina u Istanbulu poseban angažman u organizaciji i realizaciji ove ekskurzije imao je prof. dr. Ahmet Temel, prodekan za naučnoistraživački rad i koordinator za Erasmus+ program Teološkog fakulteta Univerziteta u Istanbulu. On zaslužuje posebnu zahvalnost za uloženi trud, a zahvaljujemo se dekanu i kolegama s Teološkog fakulteta Univerziteta u Istanbulu za pruženu podršku u organizaciji ove ekskurzije.

Također, zahvaljujemo se i osoblju studentskog doma (İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yurdu, Hürriyet Mahallesi) na izuzetno toplom i prijateljskom prijemu, ukupnoj pažnji i tretmanu.

Ovom posjetom otvoreno je novo poglavlje u saradnji Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici i Teološkog fakulteta Univerziteta u Istanbulu.

Arhive