Fikret Čančar odbranio magistarski rad

Fikret Čančar odbranio magistarski rad

U utorak 26. juna 2018. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je javna odbrana magistarskog rada kandidata Fikreta Čančara pod naslovom „Povezanost motivacije za učenje i religioznosti kod učenika”. Magistrant Fikret Čančar magistarsku...