Obavijest u vezi 1. maja

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BiH U UNIVERZITET ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET                  U ZENICI   O  B  A  V  I  J  E  S  T    U povodu nastupajućeg međunarodnog praznika “Praznika rada”, a u skladu sa Zakonom o praznicima ( “Službeni...