Kolegica Dženita Alić ovu temu obradila je s punom odgovornošću i naučno-istraživačkom zrelošću. Magistrantkinja je pokazala zrelost i samostalan pristup u primjeni kvalitativne istraživačke metodologije.
Magistarski rad na temu “Odnosni aspekt profesionalne kompetentnosti nastavnika u radu s učenicima s teškoćama u razvoju u redovnoj osnovnoj školi“ društveno je aktuelan, ima znanstveni i praktični značaj i vrijednost. Rad je značajan prilog razumijevanju procesa inkluzivnog odgoja i obrazovanja u našoj zemlji i pruža uvid u subjektivnu perspektivu i doživljaj pojedinca (nastavnika) koji se u okviru svog profesionalnog djelovanja suočava s odgojem i obrazovanjem djece s teškoćama u razvoju.
Magistarski rad “Odnosni aspekt profesionalne kompetentnosti nastavnika u radu s učenicima s teškoćama u razvoju u redovnoj osnovnoj školi“ kandidatkinje Dženite Alić, profesora engleskog jezika i književnosti, studenta II ciklusa Islamskog pedagoškog fakulteta, na Odsjeku za socijalnu pedagogiju ispunjava temeljne metodološke kriterije i predstavlja značajan doprinos sagledavanja inkluzivnog pristupa unutar odgojno-obrazovnog sistema iz subjektivne perspektive pojedinca (nastavnika), koji je i sam participant ovog izuzetno važnog procesa unutar socijalnog modela u edukaciji i rehabilitaciji osoba s teškoćama u razvoju.

Komisija za ocjenu i odbranu magistarskog rada:
− Dr. sc. Edina Vejo, redovna profesorica za naučnu oblast Pedagogija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, predsjednica Komisije,
− Dr. sc. Elma Begagić, docentica za užu naučnu oblast Socijalna pedagogija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, mentor i član Komisije.
− Dr. sc. Izet Pehlić, vanredni profesor za naučnu oblast Pedagogija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, član Komisije

Arhive

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Fax: +387 (0)32 402 919

info@ipf.unze.ba

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet