04.03.2018. godine održan je cjelodnevni seminar “Muzički odgoj u Programu obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školu  (POPOiO)” u organizaciji Pedagoškog zavoda Zenica. Seminaru je prisustvovalo pedesetak realizatora POPOiO, odgajatelja i učitelja, sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Gost predavač mr. Darko Ratković, viši asistent na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, kroz muzičke radionice, koristeći različite muzičke sadržaje, učesnicima seminara približio je ulogu muzike u fukciji cjelovitog razvoja predškolskog djeteta, te potvrdio da su učenje i zabava nedjeljivi, tj. da oni uvijek idu zajedno. Učesnici seminara usvojili su nova znanja, ali i dobili ideje za rad sa predškolskom djecom kao što je obrada brojalice i pjesme na kreativan način, izrada instrumenata, korištenje predmeta za proizvodnju zvuka, osmišljavanje zvučne priče itd.

Pored seminara za realizatore Programu obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školu, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici krajem prošle godine, u oktobru i novembru, organizirao je dva trodnevna seminare za odgajatelje iz Cjelovitog razvojnog programa s ciljem razvoja i unapređenja njihovih socio-komunikacijskih kompetencija. Socio-komunikacijske kompetencije su neophodne za kreiranje kvalitetnih odnosa i podsticajne klime u odgojno-obrazovnom radu, što optimizira uvjete za rast i razvoj svakog djeteta ponaosob, a odnose se na one oblike ponašanja kojima odgajatelj treba ovladati kako bi mogao na učinkovit i konstruktivan način sudjelovati u interakciji sa djecom, njihovim roditeljima, ali i svojim kolegama.

Seminar za tridesetak odgajatelja sa područja Zeničko-dobojskog kantona realiziran je u Zenici u Međunarodnoj osnovnoj školi, a za dvadesetak odgajatelja iz Sarajeva u Caritasovoj predškolskoj ustanovi “Sveta obitelj” u Sarajevu.  Seminar, baziran na interaktivnom i situacionim učenje,  vodila je  mr. Naira Jusufović, viši asistent na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Arhive

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info@ipf.unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet