U ponedjeljak, 15.01.2017. godine, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je javna odbrana magistarskog rada kandidata Reufa Ibreljića pod naslovom ”Odgojni stilovi muallima i kvalitet mektebske edukacijske klime”.

Rad je odbranjen pred komisijom u sastavu: prof.dr. Sedad Dizdarević, predsjednik komisije, prof.dr. Izet Pehlić, mentor i član, doc.dr. Safet Husejnović, komentor i član, i mr. Muamer Neimarlija, sekretar.

Ovim činom kolega Reuf Ibreljić stekao je akademsku titulu magistra religijske edukacije.

Arhive

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info@ipf.unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet