U subotu, 28.10.2017. godine, u Gradskoj areni Zenica održana je promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Zenici.

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici promovirao je 74 svršenika I ciklusa i 9 svršenika II ciklusa, od toga na Odsjeku za islamsku vjeronauku 21 diplomanta i 6 magistara, na na Odsjeku za socijalnu pedagogiju 7 diplomanata i 3 magistra, na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje 45 diplomanata te na Odsjeku za arapski jezik i književnost 1 diplomanta.

Studentica Berina Mehić, svršenica Odsjeka za arapski jezik i književnost Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, dobila je priznanje Povelju rektora kao najbolji/a student/ica Univerziteta u Zenici sa ostvarenom prosječnom ocjenom 10,00 u toku studija.

 

Arhive

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info@ipf.unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet