Obavijest o konsultativnoj nastavi na predmetu Metodologija istraživanja u nastavi vjeronauke

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa Odsjeka za islamsku vjeronauku da će se konsultativna nastava iz Metodologije istraživanja u nastavi vjeronauke održati u subotu, 21.10.2017. u 9h, te u subotu, 28.10.2017. u 9h.

IZ ODSJEKA