ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI

 

PREGLED IZBORNIH PREDMETA KOJI ĆE SLUŠATI U AK. 2017/18.

 

Odsjeka za   islamsku vjeronauku:

 

III  SEMESTAR:

 1. Hadiski tekstovi
 2. Hifz Kur’ana

IV  SEMESTAR:

 1. Učenje judaizma i kršćanstva
 2. Tefsirski tekstovi

V  SEMESTAR:

 1. Engleski jezik I (svi studenti: R., RS. i V.)
 2. Nastavna komunikacija (svi studenti: R., RS. i V.)

VI SEMESTAR

 1. Osnove arapske književnosti
 2. Odgoj i obrazovanje u islamskoj filozofiji

VIII SEMESTAR 1. CIKLUSA i I SEMESTAR  2. CILKUSA

 1. Evropska sudbina islama (svi studenti: R., RS. i V.)

III semestar 2. CIKLUSA

 1. Etika obrazovanja (svi studenti: R., RS. i V.)

 

Odsjeka za  socijalnu pedagogiju:

 

II  SEMESTAR:

 1. Engleski jezik I
 2. Njemački jezik I

III SEMESTAR:

 1. Njemački jezik II

VI SEMESTAR:

 1. Rehabilitacija igrom (svi studenti: R., RS. i V.)

VIII SEMESTAR:

 1. Okupaciona terapija
 2. Obrazovne politike

II semestar 2. CIKLUSA (modul 1)

 1. Osnovne postavke prevencijske prakse (svi studenti: R., RS. i V.)
 2. Socijalni rad u zajednici (svi studenti: R., RS. i V.)
 3. Planiranje i razvoj profesionalnog identiteta (svi studenti: R., RS. i V.)

 

 

Odsjeka za  predškolski odgoj i obrazovanje:

 

I  SEMESTAR:

 1. Vjera i život (svi studenti: R., RS. i V.)

II  SEMESTAR:

 1. Engleski jezik I
 2. Njemački jezik I

III SEMESTAR

 1. Njemački jezik II
 2. Metode poslaničkog odgoja (svi studenti: R., RS. i V.)

IV SEMESTAR

 1. Socijalna inkluzija u vrtiću (svi studenti: R., RS. i V.)

II semestar 2. CIKLUSA

 1. Etika obrazovanja (svi studenti: R., RS. i V.)

 

Odsjeka za  arapski jezik i književnost:

 

I  SEMESTAR:

 1. Vjera i život ((svi studenti: R., RS. i V.)

II  SEMESTAR:

 1. Jezik i religija
 2. Tradicijski izvori arapske lingvistike I

III  SEMESTAR:

 1. Tradicijski izvori arapske lingvistike II (svi studenti: R., RS. i V.)

IV SEMESTAR:

 1. Engleski jezik I
 2. Njemački jezik I

V SEMESTAR:

 1. Arapska poezija (svi studenti: R., RS. i V.)
 2. Engleski jezik II
 3. Njemački jezik II

VI SEMESTAR:

 1. Pedagogija cjeloživotnog učenja (svi studenti: R., RS. i V.)

VIII SEMESTAR:

 1. Stručno prevođenje (svi studenti: R., RS. i V.)

 

NAPOMENA: Svi studenti koji su anketnom listiću odabrali jedan od gore navedenih predmeta dužni su isti upisati u indeks, a svi drugi studenti koji su u anketnom listiću izabrali predmete za koje se nije opredijelilo najmanje 35% redovnih i redovnih-samofinasirajućih studenata dužni su, također, u indeks upisati jedan od gore navedenih predmeta, prema vlastitom izboru.

 

Zbog smanjenog interesa studenta za njemačkim jezikom, nastava u ljetnom semestru iz Njemačkog jezika I realizovat će se zajedno za sva tri odsjeka (SP, POO i AJK), a Engleski jezik I zajedno će slušati POO i AJK, dok će SP slušati samostalno.

 

 

U Zenici, 16.10.2017.                                                           Prodekan za nastavu i studentska pitanja

 

Doc. dr. Mensur Valjevac