U utorak, 05.09.2017. godine, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je javna odbrana magistarskog rada
kandidatkinje Nejre Užičanin Magrabi pod naslovom “Virtualna socijalizacija i socijalna svakodnevnica u životu adolescenata” iz
područja Kulturalno osjetljive pedagogije. Rad je odbranjen pred komisijom u sastavu: prof.dr. Edina Vejo, predsjednik komisije, vanr.prof.dr. Amel Alić, mentor i  član, prof.dr. Haris Cerić, član, i mr. Azemina Durmić, sekretar.

Ovim činom kolegica Nejra Užičanin Magrabi stekla je akademsku titulu magistra socijalne pedagogije.

Arhive