U ponedjeljakak, 25.09.2017. godine, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje Emine Babić pod naslovom ”Povezanost vršnjačkog nasilja sa porodičnim i školskim životom srednjoškolaca”.
Rad je odbranjen pred komisijom u sastavu: prof.dr. Edina Vejo, predsjednik komisije, vanr.prof.dr. Izet Pehlić, mentor i član, doc.dr.Elma Begagić, član i mr. Azemina Durmić, sekretar.
Ovim činom kolegica Emina Babić stekla je akademsku titulu magistra socijalne pedagogije.

Arhive