U utorak, 26.09.2017. godine, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje Aldine Džanko pod naslovom “Internat kao socijalni okvir za socio-emocionalni razvoj mladih”.
Rad je odbranjen pred komisijom u sastavu: prof.dr. Edina Vejo, predsjednik komisije, vanr.prof.dr. Izet Pehlić, mentor i član, vanr.prof.dr. Almira Isić član, i mr. Azemina Durmić, sekretar.
Ovim činom kolegica Aldina Džanko stekla je akademsku titulu magistra socijalne pedagogije.

Arhive