Poštovani,
U subotu, 23.9.2017. godine u 12.00 na IPF-u je planiran ispit za studente iz predmeta Metodika islamske vjeronauke.
S obzirom da je sutra u prostorijama IPF-a u to vrijeme zakazan i stručni seminar za sve vjeroučitelje sa područja Muftijstva zeničkog, a na kojem moram biti prisutan, termin ispita pomjera se na 14.00.
S poštovanjem,
Doc.dr. Nezir Halilović-šef Odjela za vjeronauku i docent na predmetu Metodika nastave Islamske vjeronauke