Privatna predškolska ustanova i ustanova za boravak djece školskog uzrasta „Abakus“  Zenica raspisuje

J A V N I  K O N K U R S

za prijem pripravnika po osnovu Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

Više informacija o Konkursu OVDJE.

Arhive

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Fax: +387 (0)32 402 919

info@ipf.unze.ba

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet