U srijedu, 12.07.2017. godine, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je javna odbrana magistarskog rada kandidata Adema Zečaka pod naslovom “Značaj zastupljenosti resursa nevladinih organizacija u uspostavi modela organizacije zajednice”.

Rad je odbranjen pred komisijom u sastavu: prof.dr. Edina Vejo, predsjednik komisije, doc.dr. Muharem Adilović, mentor i član, doc.dr. Elma Begagić, član, i mr. Azemina Durmić, sekretar.
Ovim činom kolega Adem Zečak stekao je akademsku titulu magistra socijalne pedagogije.

Arhive

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Fax: +387 (0)32 402 919

info@ipf.unze.ba

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet