U ponedjeljak 03.07.2017. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je javna odbrana magistarskog rada kandidata Nedima Smajlovića pod naslovom “Zastupljenost i funkcija sadržaja ekologije u udžbenicima za mektebsku nastavu”.

Rad je odbranjen pred komisijom u sastavu: prof.dr. Sedad Dizdarević, predsjednik komisije, doc.dr. Nermin Tufekčić, mentor i član, i prof.dr. Izet Pehlić, komentor i član.
Ovim činom kolega Nedim Smajlović stekao je akademsku titulu magistra religijske edukacije.

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Fax: +387 (0)32 402 919

info@ipf.unze.ba

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet