Haris Mukić odbranio magistarski rad

Haris Mukić odbranio magistarski rad

U četvrtak, 13.07.2017. godine, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u  Zenici održana je javna odbrana magistarskog rada kandidata Harisa Mukića, profesora islamske vjeronauke iz Zavidovića, pod naslovom „Islamsko obrazovanje u Bosni i Hercegovini u periodu...
Mirzet Ibrić odbranio magistarski rad

Mirzet Ibrić odbranio magistarski rad

U četvrtak, 13.07.2017. godine, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u  Zenici održana je javna odbrana magistarskog rada kandidata Mirzeta Ibrića, profesora islamske vjeronauke iz Brčkog, pod naslovom „Analiza i kritička valorizacija etičkih sadržaja u...