U ponedjeljak 19.06.2017. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je javna odbrana magistarskog rada kandidata Jakuba Hasića pod naslovom “Odnos kvaliteta života i delinkventnog ponašanja maloljetnika”.

Rad je odbranjen pred komisijom u sastavu: prof.dr. Almira Isić, predsjednica komisije, prof.dr. Izet Pehlić, mentor i član, i doc.dr. Suad Orlić, komentor i član.
Ovim činom kolega Jakub Hasić stekao je akademsku titulu magistra socijalne pedagogije.

Arhive

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Fax: +387 (0)32 402 919

info@ipf.unze.ba

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet