Dana 17.05.2017.godine, u okviru saradnje koju naš fakultet ostvaruje sa Kazneno popravnim zavodom Zenica, obavljena je posjeta studenata III i IV godine Odsjeka za socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta Kazneno popravnom zavodu Zenica. Tokom posjete studentima je omogućen obilazak unutrašnjosti Zavoda i upoznavanje sa organizacijom rada Zavoda i režimom izdržavanja zatvorske kazne, te su od stručnih lica iz Zavoda, putem kratkog predavanja, informisani o osnovnim oblicima postupanja sa osuđenicima usmjerenim ka njihovom preodgoju i resocijalizaciji. Obavljena posjeta je proizvela pozitivne utiske kod studenata i omogućila da studenti, pored teoretskih, dobiju i osnovna saznanja o praktičnim aspektima izdržavanja kazne zatvora.

Doc. dr. Suad Orlić

Arhive

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Fax: +387 (0)32 402 919

info@ipf.unze.ba

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet