Obavijest u vezi Praznika rada

Obavijest u vezi Praznika rada

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BiH UNIVERZITET ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI O  B  A  V  I  J  E  S  T U povodu nastupajućeg međunarodnog praznika “Praznika rada”, a u skladu sa Zakonom o praznicima ( “Službeni list RBiH” broj 2/92 i 13/94)...