032 402-919 info.ipf@unze.ba

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-54/16. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se

KONKURS

za imenovanje članova Foruma stakeholdera Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2016/2017. godinu.

Uslovi koje kandidat treba da zadovolji su:

– da studira na Univerzitetu u Zenici,

– da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici, Foruma stakeholdera Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,

– da aktivno poznaje engleski jezik,

– da dobro poznaje rad na računaru i

– da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije.

Prijava na konkurs treba da sadrži:

 • biografiju sa sljedećim podacima:
 • lični podaci sa fotografijom kandidata, • podaci o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata,
 • kopiju prve i druge stranice index-a kandidata.

Rok za dostavljanje prijava je petak 21.10.2016. godine do 16:00 sati.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave je potrebno lično dostaviti u zatvorenoj koverti na portirnicu zgrade rektorata Univerziteta u Zenici (Fakultetska 3, 72000 Zenica), gdje se nalazi sjedište Unije studenata Univerziteta u Zenici.


Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-53/16. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se

KONKURS

za imenovanje članova Odbora za kvalitet Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2016/2017. godinu.

Uslovi koje kandidat treba da zadovolji su:

– da studira na Univerzitetu u Zenici,

– da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici, Odbora za kvalitet Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,

– da aktivno poznaje engleski jezik,

– da dobro poznaje rad na računaru i

– da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije.

Prijava na konkurs treba da sadrži:

 • biografiju sa sljedećim podacima:
 • lični podaci sa fotografijom kandidata, • podaci o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata,
 • kopiju prve i druge stranice index-a kandidata.

Rok za dostavljanje prijava je petak 21.10.2016. godine do 16:00 sati.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave je potrebno lično dostaviti u zatvorenoj koverti na portirnicu zgrade rektorata Univerziteta u Zenici (Fakultetska 3, 72000 Zenica), gdje se nalazi sjedište Unije studenata Univerziteta u Zenici.


Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-52/16. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se

KONKURS

za imenovanje članova Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2016/2017. godinu.

Uslovi koje kandidat treba da zadovolji su:

– da studira na Univerzitetu u Zenici,

– da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici, Senata Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,

– da aktivno poznaje engleski jezik,

– da dobro poznaje rad na računaru i

– da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije.

Prijava na konkurs treba da sadrži:

 • biografiju sa sljedećim podacima:
 • lični podaci sa fotografijom kandidata, • podaci o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata,
 • kopiju prve i druge stranice index-a kandidata.

Rok za dostavljanje prijava je petak 21.10.2016. godine do 16:00 sati.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave je potrebno lično dostaviti u zatvorenoj koverti na portirnicu zgrade rektorata Univerziteta u Zenici (Fakultetska 3, 72000 Zenica), gdje se nalazi sjedište Unije studenata Univerziteta u Zenici.


Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 19. stav (3) tačka g) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-03-25/16.

predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se

KONKURS

za imenovanje sekretara Unije studenata Univerziteta u Zenici.

Uslovi koje kandidat treba da zadovolji su:

– da studira na Univerzitetu u Zenici (s obzirom na to da je prethodno navedena funkcija usko vezana za pravne poslove, prednost imaju studenti Pravnog fakulteta),

– da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,

– da aktivno poznaje engleski jezik,

– da dobro poznaje rad na računaru i

– da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije.

Prijava na konkurs treba da sadrži:

 • biografiju sa sljedećim podacima:
 • lični podaci sa fotografijom kandidata, • podaci o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata,
 • kopiju prve i druge stranice index-a kandidata.

Rok za dostavljanje prijava je petak 21.10.2016. godine do 15:00 sati.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave je potrebno lično dostaviti u zatvorenoj koverti na portirnicu zgrade rektorata Univerziteta u Zenici (Fakultetska 3, 72000 Zenica), gdje se nalazi sjedište Unije studenata Univerziteta u Zenici.

 

Unija studenata Univerziteta u Zenici