U srijedu, 01. juna 2016. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je javna odbrana magistarskog rada kandidata Nurdina Mahmutovića, profesora islamske vjeronauke, pod naslovom ”Poticanje intrinzične motivacije uvođenjem inovacija u nastavu Islamske vjeronauke”. Rad je odbranjen pred komisijom u sastavu: prof. dr. Safvet Halilović (predsjednik), prof. dr. Edina Vejo (mentor), doc. dr. Elma Begagić (član) i doc. dr. Safet Husejnović (sekretar).

Arhive

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Fax: +387 (0)32 402 919

info@ipf.unze.ba

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet