U petak, 03. juna 2016. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je javna odbrana magistarskog rada kandidata Adema Nušinovića, profesora islamske vjeronauke, pod naslovom ”Credo novih religijskih pokreta”. Rad je odbranjen pred komisijom u sastavu: prof. dr. Šukrija Ramić (predsjednik), prof. dr. Zuhdija Adilović (mentor), prof. dr. Halil Mehtić (komentor) i doc. dr. Mensur Valjevac (sekretar).

Arhive

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Fax: +387 (0)32 402 919

info@ipf.unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet